BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Xenotest

Aparat: Xenotest
Typ/model:
Producent: Atlas
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 16 uchwytów (320x80) mm; filtry optyczne o natężeniu promieniowania UV w zakresie długości fali (300 - 400) nm: XENOCHROME 300 (45 ÷ 120) W/m2 i XENOCHROME 320 (35 ÷ 100) W/m2; temp. czarnego termometru (20 ÷ 130) °C; temp. powietrza w komorze (20 ÷ 80) °C; wilgotność względna powietrza w komorze (10 ÷ 95) %.
Zastosowanie: Cykle przyspieszonego starzenia: wielkość napromieniowania 2 GJ/m². Badanie odporności na przyspieszone starzenie: zakres: temp.: (70 ÷ 140) °C, zakres wilgotności: do 100%
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg; PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik CPN-EN 607
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Adres:

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Kontakt: Agnieszka Gorycka; tel. 22 566 42 07; a.gorycka@itb.pl
Słowa kluczowe: UV, odporność, klimat, ISO, 4892, 2440, 513, 607, 12608, xenotest

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego