BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zbiornik sferyczny


Aparat: Zbiornik sferyczny
Typ/model: 201, Kula Siwka
Producent: Anko
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zapłonniki pirotechniczne, waga, sita kontrolne, sfera 20l, zasobnik pyłu, komputer, generator iskrowy
Zastosowanie:

Badanie parametrów wybuchowości pyłów: Kst, Pmax, (dp/dt)max, DGW

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/ badania wykonywane wg: PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2, PN-EN 14034-3, ASTM E1226-12a
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: wybuchowość pyłów, przyrost ciśnienia, maksymalne ciśnienie, klasa wybuchowości

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego