BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw SPE

Aparat: Zestaw SPE (ekstrakcja do fazy stałej)
Typ/model:
Producent: Supelco
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 6-cio stanowiskowa ekstrakcja do fazy stałej (SPE), kolumienki chromatograficzne LC-Si-SPE
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości frakcji grupującej węglowodory aromatyczne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: ekstrakcja do fazy stałej, rozdział grupowy, kolumienki chromatgraficzne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego