BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw aparatury do badania lepkości kinematycznej

Aparat: Zestaw aparatury do badania lepkości kinematycznej
Typ/model: ViscoClock
Producent: Schott Geräte
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Głowica termostatująca (typ CC2-E prod. Huber) – zakres temperatur pracy: 25–200 °C; z wodą chłodzącą 20–200 °C; z cieczą chłodzącą 30–200 °C; stabilność temperatury (15l) w 70 °C – 0,02 K; czas pomiaru – do 999,99 s z rozdzielczością 0,1s; dokładność pomiaru ±0,01s/ ±1 cyfra, ale nie większa niż 0,1 %; powtarzalność pomiaru 95 %; zakres pomiarowy: od 0,35 do 10 000 mm²/s (cSt); typy rurek pomiarowych – DIN, ISO, ASTM; wiskozymetry Ubbelohde'a, mikro wiskozymetry Ubbelohde'a i Ostwalda. Kapilary Ubbelohde'a do pomiarów automatycznych, nr kapilar: 0a, śr.: 0,53 mm, K=0,005; I, śr.: 0,63 mm, K=0,01; 501 10/I, śr. 0,63 mm; 530 01/0a, śr. 0,53 mm
Zastosowanie: Badanie lepkości kinematycznej cieczy; wyznaczanie lepkości zredukowanej dla roztworów polimerów w określonym rozpuszczalniku i temperaturze; wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Adres:

62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Kontakt: Katarzyna Sobocińska; tel. 61 425 72 84 wew. 225; k.sobocinska@pwsz-gniezno.edu.pl
Słowa kluczowe: wiskozymetr Ubbelohde’a, lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimerów, lepkość zredukowana polimerów, graniczna liczba lepkościowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego