BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do badania odporności na działanie temperatury

Aparat: Zestaw do badania odporności systemów przewodowych na cykliczne działanie temperatury
Typ/model:
Producent: Egzebud
Rok produkcji: 2002
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatur: od 20 oC do 95 oC; średnice rur: od 20 mm do 315 mm
Zastosowanie: Badania odporności systemów przewodowych na cykliczne działanie podwyższonej temperatury
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN 1055
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres:

44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A

Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: rury, odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego