BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do chromatografii cieczowej


Aparat: Zestaw do chromatografii cieczowej HPLC-GPC
Typ/model:
Producent: Knauer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory: RI, UV oraz PDA, pompy nisko- oraz wysokociśnieniowe do gradientu. Termostat do kolumn: od 5 °C do 85 °C, na 4 kolumny o średnicy 20 mm i długości 350 mm. Autosampler
Zastosowanie:

Identyfikacja związków. Oznaczanie masy cząsteczkowej biopolimerów

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35


Kontakt: Wioletta Krawczyńska; tel. 91 449 6131; wioletta.krawczynska@zut.edu.pl, Marcin Soból; tel. 91 449 6135; marcin.sobol@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: oznaczanie masy cząsteczkowej, HPLC, GPC/SEC, identyfikacja związków

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego