BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do chromatografii żelowej

Aparat: Zestaw do chromatografii żelowej
Typ/model: GPC Max, TDA 305, UV PDA
Producent: Viscotek (obecnie Malvern)
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

System zaopatrzony w prekolumnę i dwie kolumny żelowe Jordi DVB Mixed bed o charakterystyce liniowej w zakresie 102-107 Da. Wyposażenie: pompa; odgazowywacz; automatyczny dozownik próbek (20 - 150 µL); 4 detektory: refraktometr (RI), wiskozymetr (IV), detektor rozpraszania światła (7° - LALS i 90° - RALS) i detektor UV (PDA 190 - 500 nm). Temp. pracy: 30 °C, eluent - dichlorometan (przepływ standardowy 1 ml/min), oprogramowanie OmniSEC 4.7

Zastosowanie: Wyznaczanie: Mn, Mw, Mz, Mp, Mw/Mn metodą kalibracji konwencjonalnej, uniwersalnej lub absolutnej. Wyznaczanie: wiskozymetrycznie średniej masy molowej, granicznej liczby lepkościowej [η], promieni hydrodynamicznych (Rh, Rg), liczby rozgałęzień, częstości rozgałęzień, ułamków wagowych poszczególnych populacji lub poszczególnych merów (dla kopolimerów) w tym rozkładu stężenia meru we frakcjach masowych: MH-a, MH-k, dn/dc, dA/dc
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Adres:

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Kontakt: dr inż. Andrzej Plichta; tel. 22 234 56 32; aplichta@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: GPC, SEC, potrójna detekcja, średnie masy molowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego