BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do formowania mikrokapsułek hydrożelowych metodą elektrostatyczną

Aparat: Zestaw do formowania mikrokapsułek hydrożelowych metodą elektrostatyczną
Typ/model: VAR V1
Producent: Nisco
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw umożliwia pracę w warunkach sterylnych (bioimmobilizacja enzymów, mikroorganizmów, żywych komórek roślinnych i zwierzęcych)
Zastosowanie: Otrzymanie hydrożelowych mikrokapsułek – wielkość mikrokapsułek w zakresie od 0,2 do 3 mm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: mikrokapsułkowanie, immobilizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego