BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej


Aparat: Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie gęstości nasypowej granulatów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg normy PN-C-04532:1980 metoda B
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: gęstość nasypowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego