BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do oznaczania sprawności filtracji

Aparat: Zestaw do oznaczania sprawności filtracji
Typ/model: 7.700
Producent: Grimm
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Powierzchnia próbki - min 150 mm x 150 mm
Zastosowanie: Badanie sprawności filtracji i oporów przepływu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg EN 1822
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Tomasz Mik; tel. 42 638 03 66; zdp@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: sprawność filtracji, opory przepływu powietrza

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego