BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do oznaczenia lepkości

Aparat: Zestaw do oznaczenia lepkości
Typ/model:
Producent: Wytwórnia Aparatów Termoelektrycznych
Rok produkcji: 1970
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w ultratermostat z wiskozymetrami
Zastosowanie: Oznaczenie lepkości i stopnia polimeryzacji DP celulozy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Ewa Kopania; tel. 42 638 03 74; celuloza@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: lepkość, stopień polimeryzacji, celuloza

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego