BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do pakowania i oznaczania składu gazów

Aparat: Zestaw do pakowania MAP i oznaczania składu gazów
Typ/model: Mocon PacCheck
Producent: Mocon, Tepro, Witt Gastechnik
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zamykarka z mieszaczem gazów
Zastosowanie: Zestaw do pakowania testowych serii produktów w MAP oraz badania zmian składu atmosfery gazowej podczas składowania opakowań (woreczków)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Jerzy Pankowski; tel. 91 449 61 28; jerzy.pankowski@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: MAP, skład atmosfery gazowej, zamykarka, pakowanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego