BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do pomiaru gęstości

Aparat: Zestaw do pomiaru gęstości
Typ/model:
Producent: 2006
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Gęstościomierz wraz z wagą analityczną i rejestratorem
Zastosowanie: Oznaczanie gęstości w zakresie: 0,5÷3 g/cm3
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1183-1
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: gęstość tworzywa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego