BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw mini wytłaczarka i wtryskarka

Aparat: Zestaw mini wytłaczarka i wtryskarka
Typ/model: MiniLab II z MiniJet II
Producent: Haake/Thermo Scientific
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Miniaturowa wytłaczarka dwuślimakowa wraz z kompletem ślimaków do pracy współbieżnej oraz przeciwbieżnej, zestaw dysz (0,5 mm i 1,5 mm), ręczny dozownik, oprogramowanie do sterowania i analizy (komputer, monitor, system operacyjny) oraz wtryskarka wraz z adapterem do wytłaczarki
Zastosowanie: Wstępne badania przetwórcze materiałów otrzymywanych na skalę laboratoryjną. Niewielka strefa uplastycznienia wraz z kanałem zwrotnym o pojemności do 8 g w połączeniu z mini wtryskarką umożliwia przeprowadzanie homogenizacji próbki z równoczesną analizą reologiczną oraz przygotowanie materiału do badań wytrzymałościowych, dynamiczno-mechanicznych czy też rentgenograficznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Michał Sobota; tel. 32 271 60 77 wew. 206; michal.sobota@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: przetwórstwo, skala laboratoryjna, mini, wytłaczarka, wtryskarka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego