BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw przyrządów do standardowych pomiarów

Aparat: Zestaw przyrządów do standardowych pomiarów:
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Suwmiarki, średnicówki, taśmy miernicze, czujnik przemieszczeń, kątomierz, termometry i inne
Zastosowanie: Badane cechy: grubość ścianek: rury 0÷100 mm, inne wyroby 0÷400 mm; średnica zewn. do 1200 mm; średnica wewn. do 1000 mm; wymiary otworów 3÷400 mm; odchylenie od okrągłości; kąty kształtek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: wymiary

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego