BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zetasizer


Aparat: Zetasizer
Typ/model: Nano ZS
Producent: Malvern
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres wielkości cząstek: 0.6 nm – 6 mikronów
Zastosowanie: Pomiar wielkości cząstek, masy cząsteczkowej (zakres mas cząsteczkowych: 1x103 do 2x107 Da) i potencjału zeta cząstek i molekuł zdyspergowanych w roztworze
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: inż. Elżbieta Bujnowska; tel. 22 568 26 95; elzbieta.bujnowska@ichp.pl
Słowa kluczowe: wielkość cząstek, potencjał zeta

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego