BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zgrzewarka laboratoryjna

Aparat: Zgrzewarka laboratoryjna
Typ/model: RDM HSE-3
Producent: RDM
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażona w szczęki zgrzewające (dolną i górną) z możliwością kontroli zakresu ich temperatur w granicach 0 – 300 °C (chwilowo), regulowany czas zgrzewu, doposażona w pedał sterując zgrzewem. Zakres regulacji siły docisku szczęk 0 – 100 psi (od 0 do ok 6,9 bara)
Zastosowanie: Umożliwia wytworzenie zgrzewu w kontrolowanych warunkach temperatury i przy ustalonym nacisku w zaprogramowanym czasie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Jerzy Pankowski; tel. 91 449 61 28; jerzy.pankowski@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: zgrzewanie, zgrzewarka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego