BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Sprzęt pomocniczy


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Młynek tnący SM100 Retsch 2001 Pojemność naczynia zbiorczego: 5 l. Sita: wielkość oczka 0,25 mm; 0,75 mm; 1,5 mm; 4 mm; 8 mm; 10 mm; 20 mm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Młyn SG-2417-06 Shini 2008 Młyn wolnoobrotowy do rozdrabniania tworzyw polimerowych Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Młyn szybkoobrotowy UR-160/1L/10 Metal-Chem 2000 Młyn szybkoobrotowy do rozdrabniania tworzyw polimerowych Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Reaktor mikrofalowy ciągły ERTEC bd.

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Suszarka KC-100/200 1975 Suszarka sterowana manualnie
Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Suszarka próżniowa VO 400 Memmert 2011 Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od 20°C do 200°C; możliwość precyzyjnego kontrolowania próżni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Mikser laboratoryjny LMX5-S-VS, LabTech Engineering Co., Ltd. 2000 Max objętość robocza: 5 l, min. objętość robocza: 2 l, szybkość mieszania: 0 – 4000 rpm, trzy cykle mieszania (ustawienie prędkości i czasu), pomiar temperatury komory mieszania, pneumatyczne opróżnianie komory, płaszcz wodny Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Suszarki z sitami molekularnymi 1992 Sita molekularne Montan MD 11C oraz Somos TF 10 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Mieszalniki Sthepan UMC 12 1996 Złożone z silnika i mieszalnika z obrotowym mieszadłem sferycznym Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora klimatyczna KPK 120 Mytron 2010 Instytut Chemii Przemysłowej m. prof. I. Mościckiego
Stanowisko do pomiaru zawartości frakcji niestabilnej poliacetali IChP 1985 Zestaw składa się z bloku grzewczego, ampuły szklanej i pompy próżniowej Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reaktor mikrofalowy Milestone Milestone 2003 Wyposażony w mieszadło magnetyczne, chłodnicę zwrotną i nasadkę azeotropową Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Measuring Mixer N50 Brabender GmbH & Co. KG 2007 Zakres temperatury: 0 °C do 200 °C, max obj. komory mieszania: 80 cm3, zakres prędkości obrotowej: 0-220 obr./min., max moment obrotowy: 200 Nm Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Urządzenie dozująco-mieszające systemy poliuretanowe APCom DZ-310 APCom 2011 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Nawijarka do folii ZAMAK 2011 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Komora cieplna KC-100/200 (20-200°C) bd. Komora cieplna o poj. 50 l. Możliwość regulacji temperatury cyrkulującego powietrza w zakresie 20 °C - 200 °C Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Mikrotom R.JUNG 37427 bd. Pobierania próbek poprzez cięcie na grubość do 30 mikrometrów Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Napylarka NAL-301 bd. Zbudowana z układów: próżniowego, parowania, sterowania oraz komory do naparowywania Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Zgrzewarka oporowa do folii T-404A bd. Wyposażona w listwy z zamocowanym drutem oporowym, układ dociskający oraz układ sterowania czasem przepływu prądu Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Zgrzewarka pojemnościowa ZUT2B bd. Dodatkowe wyposażenie: elektrody do zgrzewania okładek w dwóch rozmiarach Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych