BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski


Aparat: Dyfraktometr rentgenowski
Typ/model: Empyrean Series 2
Producent: Panalytical
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wysokorozdzielczy goniometr, wyposażony w układ optyczny PreFIX wiązki padającej i ugiętej w systemie. Do detekcji promieniowania ugiętego służą dwa detektory: proporcjonalny - ksenonowy oraz detektor PIXcel - paskowy krzemowy. Urządzenie jest wyposażone w sześć przystawek montowanych w systemie PreFIX do różnorodnej analizy próbek – litych oraz proszkowych
Zastosowanie: Analiza fazowa ilościową, jakościowa, pomiar naprężeń i tekstury, pomiary temperaturowe do 2000 º C w osłonie gazów neutralnych jak i wysokiej próżni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Adres: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a
Kontakt: prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska Kierownik CIMiTS;126317321; lucyna.jaworska@ios.krakow.pl, dr hab. Małgorzata Karolus;126317331;malgorzata.karolus@ios.krakow.pl, dr inż. Marcin Rozmus;126317324;marcin.rozmus@ios.krakow.pl, mgr inż. Jolanta Cyboroń
Słowa kluczowe: XRD, dyfrakcja rentgenowska, Empyrean, Panalytical, analiza fazowa, naprężenia, tekstura

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego