BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Forma wtryskowa dwugniazdowa


Aparat: Forma wtryskowa dwugniazdowa do wykonywania próbek do badań ogniowych
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (beleczki) do badań ogniowych metodą UL 94
Zastosowanie: Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (beleczki) do badań ogniowych metodą UL 94
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: wtrysk, forma, wtryskarka, formowanie metodą wtrysku, wiosełka, badania wytrzymałościowe, wytrzymałość, zrywanie, palność, UL 94

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego