BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mini wtryskarka

Aparat: Mini wtryskarka
Typ/model: Birmingham
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wtryskarka tłokowa, pionowa, napęd pneumatyczny; zestaw form: wiosełko, płytka, belka, krążek
Zastosowanie: Wytwarzanie kształtek z tworzyw termoplastycznych, zgodnie z normami PN-EN
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: mgr inż. Jacek Andrzejewski; tel. 61 647 58 58; jacek.andrzejewski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: wtryskarka, wtryskiwanie, forma wtryskowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego