BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu


Aparat: Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu
Typ/model:
Producent: Anko
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Waga, sita kontrolne, piec, dysza wtryskowa, termopary
Zastosowanie: Wyznaczanie minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu MTZPobłok
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 50281–2–1 (met. B)
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: wybuchowość pyłów, temperatura zapłonu, obłok pyłu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego