BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Refraktometr


Aparat: Refraktometr
Typ/model: IR140
Producent: InsMark
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Cyfrowy refraktometr automatyczny współczynnika załamania światła [nD] oraz wyznaczania zawartości cukru w roztworach w stopniach Brixa [°Bx].

Zakres pomiaru: nD 1,3000-1,7000, Brix 0,0-95,0 %
Zastosowanie: Określanie stopnia czystości związków, kontrola jakości surowców, analiza zawartości substancji (stężenia) w roztworach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: współczynnik załamania światła, refrakcja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego