BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr rotorowy


Aparat: Reometr rotorowy
Typ/model: 100
Producent: Monsanto
Rok produkcji: 1972
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres momentu skrętnego: 0 - 200 dNm; kąt oscylacji wirnika: 1° ±0,03°; zakres temperatury: 100 - 200 °C; częstotliwość oscylacji: 1,67 Hz

Zastosowanie: Przebieg wulkanizacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane: PN-ISO 3417:2015-12, PN-ISO 6502:2007
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Adres:

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: kauczuki, mieszanki kauczukowe, reometr, wulkanizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego