BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Respirometr

Aparat: Respirometr
Typ/model: Micro-Oxymax
Producent: Columbus Instruments International
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wielostanowiskowa (40 reaktorów badawczych) aparatura współpracująca z generatorem powietrza. Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie służące automatycznemu określeniu ciągłej ilości wydzielanego ditlenku węgla w czasie
Zastosowanie: Badania biodegradacyjne w środowisku wodnym dla materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą Nr 1 opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: Agnieszka Gutowska; tel. 42 638 03 31; lab@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: biodegradacja, polimery, wyroby włókiennicze, warunki wodne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego