BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Skaningowy kalorymetr różnicowy


Aparat: Skaningowy kalorymetr różnicowy
Typ/model: DSC822
Producent: 2000
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres temperaturowy analiz: od -75 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software.

Zastosowanie:

Określenie temperatury przejść fazowych w czasie ogrzewania lub chłodzenia badanych substancji. Określenie składu chemicznego i czystości badanych substancji. Wyznaczanie ciepła właściwego. Badanie przebiegu i kinetyki reakcji chemicznych.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 11357-1
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Adres:

al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

Kontakt: Beata Mossety-Leszczak, mossety@prz.edu.pl, Maciej Kisiel, m.kisiel@prz.edu.pl, tel. 17 86 51 700, 17 86 51 750, 17 86 51 749
Słowa kluczowe: Analiza termiczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, DSC, temperatura zeszklenia, temperatura topnienia, temperatura krystalizacji, stopień krystaliczności, ciepło właściwe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego