BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


skaningowy mikroskop elektronowy

Aparat: Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy
Typ/model: Quanta 250 FEG
Producent: FEI Company
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego), z możliwością pracy w trzech trybach próżniowych: wysoka próżnia (HiVac), niska próżnia (LoVac), rozszerzona niska próżnia (ESEM). Mikroskop wyposażony jest w: detektory elektronowe typu SE i BSE: ETD, LFD, GAD, GSED, VCD, BSED i kamerę CCD; detektor elektronów przechodzących WetSTEM; stolik chłodzący Peltiera; rentgenowski spektrometr EDS EDAX Genesis XM 4i
Zastosowanie: Badanie próbek przewodzących lub nieprzewodzących (napylonych węglem lub metalami szlachetnymi), badanie próbek nieprzewodzących bez konieczności napylania, badanie próbek nieprzewodzących nasyconych wodą lub emitujących gazy, badania środowiskowe cienkich folii lub zawiesin (ESEM™), prowadzenie eksperymentów dynamicznych in-situ w komorze mikroskopu, dokładna jakościowa i ilościowa analiza składu chemicznego w mikroobszarach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Barbara Trzebicka; tel. 32 271 60 77 wew. 755; btrzebicka@cmpw-pan.edu.pl, Marcin Libera; tel. 32 271 60 77 wewn. 781; mlibera@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, SEM, ESEM wetSTEM, EDX

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego