BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Nadprzewodzący spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego

Aparat: Nadprzewodzący spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego
Typ/model: Unity Inova 300 MHz
Producent: Varian
Rok produkcji: 1988
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Spektrometr o indukcji magnetycznej 7,0463 Tesla umożliwia pomiary w szerokim zakresie częstotliwości (13C, 15N, 23Na, 31P, 39K)
Zastosowanie: Posiadane wyposażenie pozwala na wykonywanie pomiarów czasów relaksacji, określenie rzędowości atomów węgla metodami selektywnymi (DEPT), określenie współczynnika Overhausera (NOE)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Janusz Kasperczyk; tel. 32 271 60 77 wew.144; jkasperczyk@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: widma jednowymiarowe, 1H, 13C, 31P, widma dwuwymiarowe, COSY, HETCOR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego