BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR


Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Nicolet 8700
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej, bądź stałej, metodą ATR bądź transmisyjną.

Zastosowanie:

Otrzymywanie widm FTIR różnych substancji i materiałów. Szybka analiza porównawcza badanych materiałów z widmami wzorcowymi (np. kontrola jakości).Dostępne obszerne biblioteki widm umożliwiają szybką identyfikację wielu substancji i materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polimerowych. Oprogramowanie umożliwia wstępną analizę wieloskładnikową tworzyw polimerowych w kierunku identyfikacji rodzaju polimeru oraz dodatków stosowanych napełniaczy i plastyfikatorów.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Adres:

al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

Kontakt: prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski, tel. +48 17 865 13 38, wbuk@prz.edu.pl ; dr inż. Karol Besteri, tel. +48 17 865 13 38, bester_k@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: spektroskopia w podczerwieni

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego