BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr absorpcji atomowej


Aparat: Spektrometr absorpcji atomowej
Typ/model: AAnalyst 800
Producent: Perkin Elmer
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Możliwość oznaczania pierwiastków techniką płomienia, pieca grafitowego i generacji wodorków (FIAS)

Zastosowanie:

Badania śladowych ilości metali: Pb, Cd, B, Cr, Hg, Sb, Ba, Ti, Se, Sn, As, Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, Zn. Badania migracji metali ciężkich z gumy do roztworów.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Adres:

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, materiały elastomerowe, metale ciężkie, migracja metali ciężkich, wymywanie metali ciężkich, ASA

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego