BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


spektrometr masowy LCMS/IT/TOF

Aparat: Spektrometr masowy współpracujący z wysokosprawną chromatografią cieczową z możliwością zastosowania „miękkich” metod jonizacji
Typ/model: LCMS/IT/TOF
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Liniowe połączenie w jednym przyrządzie pułapki jonowej i analizatora czasu przelotu z reflektronem sprawia, że zestaw charakteryzuje się wysoką rozdzielczością R>10000 dla 1000 m/z oraz dużą czułością
Zastosowanie: Delikatna metoda jonizacji próbki (technika ESI) umożliwia precyzyjne określenie struktury polimerów i badanie struktury molekularnej polimerowych półproduktów oraz produktów degradacji. Uzyskane informacje wykorzystuje się do ustalenia zależności pomiędzy strukturą a właściwościami badanych materiałów. Zestaw ten ze względu na wysoką czułość jak również bardzo dobrą precyzję pomiaru masy umożliwia detekcję i analizę nawet niewielkich ilości produktów degradacji jak i dodatków, które mogą się uwalniać z badanych materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres:

41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34

Kontakt: Grażyna Adamus; tel. 32 271 60 77 wew. 226; grazyna.adamus@cmpw-pan.edu.pl, Magdalena Maksymiak; tel. 32 271 60 77 wew. 217; magdalena.maksymiak@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: LCMS/IT/TOF, pułapka jonowa, analiza struktury, produkty degradacji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego