BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tester twardości


Aparat: Tester twardości metodą Buchholza
Typ/model: BGD 510 Buchholz Indentation Hardness Tester
Producent: Biuged Laboratory Instruments
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Stalowy krążek obciążony ciężarkiem 500 g, stoper, mikroskop z podświetleniem, płytka do pozycjonowania krążka i mikroskopu.
Zastosowanie: Pomiar twardości metodą Buchholza
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 2815:2004
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: twardość, metoda Buchholza, pomiar twardości

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego