BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Twardościomierze


Aparat: Twardościomierze typu Shore'a, skala twardości A, C, D
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Elektroniczne mierniki do pomiaru twardości materiałów elastycznych i sprężystych takich jak: gumy, tworzywa sztuczne, pleksi, miękkie metale. Miernik podaje wartość względną od 0 do 100.
Zastosowanie: Badanie twardości
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 868:2004
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: twardość, skala Shore’a

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego