BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do chromatografii żelowej


Aparat: Chromatograf żelowy GPC/SEC
Typ/model:
Producent: Viscotek
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Chromatograf żelowy wyposażony w trzy detektory: refraktometryczny, rozpraszania światła i lepkościowy, pracujący w tetrahydrofuranie, N,N-dimetyloformamidzie lub N,N-dimetyloacetamidzie
Zastosowanie: Wyznaczanie liczbowo, wagowo i lepkościowo średniej masy cząsteczkowej polimerów oraz jej rozkładu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z przyjętymi standardami dla analizy metodą GPC
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
Adres: al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Kontakt: Małgorzata Walczak, 17 743 2022, mwalczak@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: GPC, SEC, liczbowo średnia masa cząsteczkowa, wagowo średnia masa cząsteczkowa, lepkościowo średnia masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, dyspersyjność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego