BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do chromatografii żelowej


Aparat: Zestaw do chromatografii żelowej
Typ/model:
Producent: Viscotek
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Detektory: refraktometr różnicowy Shodex RI-71, detektor rozpraszania światła (RALLS) wraz z detektorem wiskozymetrycznym Viscotek Model T-60A; oprogramowanie OmniSEC, wersja 4.2; możliwość pracy w THF, DMF lub DMAc; kolumny oraz wzorce dobierane wg potrzeb.

Zastosowanie: Wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas cząsteczkowych polimerów i biopolimerów oraz ich dyspersyjności przy wykorzystaniu: kalibracji konwencjonalnej, uniwersalnej oraz potrójnej detekcji.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
Adres: al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Kontakt: dr inż. Małgorzata Walczak, + 48 17 865 14 160, mwalczak@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: chromatografia żelowa, GPC, SEC, średnie masy cząsteczkowe polimerów, dyspersyjność polimerów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego