BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatografy


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf żelowy GPC/SEC Viscotek 1999

Chromatograf żelowy wyposażony w trzy detektory: refraktometryczny, rozpraszania światła i lepkościowy, pracujący w tetrahydrofuranie, N,N-dimetyloformamidzie lub N,N-dimetyloacetamidzie
Badania wykonywane zgodnie z przyjętymi standardami dla analizy metodą GPC Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny