BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do przetwórstwa polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Wtryskarka Engel e-victory 310/110 2011 Siła zwarcia 110 ton. Maszyna wyposażona w robota oraz odwilżacz z sitami molekularnymi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wtryskarka TRX 80 Eco 60 Tederic 2012 Siła zwarcia 60 ton; średnica ślimaka 25mm; objętość wtrysku 68 cm3; ciśnienie wtrysku 2350 bar. Formy wtryskowe: do wytwarzania próbek w postaci płytek o wymiarach 60x60 mm; do wytwarzania próbek do badań właściwości mechanicznych podczas próby statycznego rozciągania; do wytwarzania próbek do badań udarności Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Wtryskarka 270-210-500 Arburg 1980 Główny Instytut Górnictwa
Wtryskarka laboratoryjna Allrounder 320 C500-170 Arburg 2013 Wtryskarka hydrauliczna, Ø ślimaka = 30 mm, robot trzyosiowy, termostat, forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami (zgodnie z PN-EN-ISO 294-1-2002, wiosełko, belka), transporter taśmowy Badanie wg PN-EN ISO 294-1:2002 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Laboratoryjna wtryskarka tłokowa Ray-Ran LabTech bd. Zakres temp. cylindra: 0 – 400 ˚C; zakres temp. formy: 0 – 100 ˚C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wtryskarka ES 80/20H LS Engel 1995 Sila zamykania 200 kN; śr. ślimaka 22 mm; L/D 22; termostat wodny; formy do wtryskiwania kształtek do badań wytrzymałościowych Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Mini wtryskarka Birmingham bd. Wtryskarka tłokowa, pionowa, napęd pneumatyczny; zestaw form: wiosełko, płytka, belka, krążek Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Wtryskarka o sile zamykania 800 kN e-victory 170/80 Engel bd.

Bezkolumnowa wtryskarka hybrydowa z elektrycznym napędem jednostki wtryskowej i hydraulicznym napędem jednostki zamykania. Siła zamykania formy 800 kN. System plastyfikujący przeznaczony do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych o zawartości wypełniaczy do 30 %, zakres temperatury pracy do 350 °C. Forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki.

2-gniazdowa wkładka do wtryskiwania kształtek do badań cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu tworzyw sztucznych, zginania i udarności wg Charpy’ego oraz odporności tworzyw sztucznych na płomień.
PN-EN ISO 294-2:2002, PN-EN ISO 527-2 – wiosełko typ 1A, ISO 179-1, EN 60695-11-10-1999 (test UL 94) Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Forma wtryskowa dwugniazdowa do wykonywania próbek do badań wytrzymałościowych bd. Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (wiosełka 1A) do badań wytrzymałościowych
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Forma wtryskowa dwugniazdowa do wykonywania próbek do badań ogniowych bd. Formowanie próbek metodą wtrysku, wykonywanie próbek (beleczki) do badań ogniowych metodą UL 94 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Wytłaczarka jednoślimakowa 147, typ 20D Brabender bd.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wytłaczarka jednoślimakowa T-32-25-E5 Zakład Maszyn Chemicznych „Metalchem” 1980

Średnica ślimaka: D = 32 mm, długość robocza ślimaka: L = 250 mm, prędkość obrotowa: od 33 do 100 obr./min, wydajność: 3÷12 kg/h dla PE, grzejniki: 4kW, wentylatory chłodzące: 0,16 kW, czujniki temperatury typ PT100W/0 °C. Dwie głowice wytłaczarskie: do prętów i do granulacji

Badania wykonywane wg norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Wytłaczarka jednoślimakowa PolyDrive (R252/DC30 – K20 ekstruder/ system chłodzący do wanny) Haake 2005 Moc silnika – 1,5 kW; obroty ślimaka – 0 ÷ 120 obr./min.; zakres moment skręcający – 0 ÷ 120 Nm; średnica cylindra D – 49,05 mm (3/4”); długość efektywna cylindra – 25 x D; zintegrowane strefy chłodzenia – 3; max. temp. grzania – 450 °C; max. ciśnienie – 700 bar; dysza okrągła śr. 3 mm; zakres pracy temperaturowej systemu chłodzącego: -50 ÷ 500°C; dokładność temperatury: 0,01 K; max. ciśnienie pomp: 300 mbar; wydajność cyrkulacji: 17 l/min; max. szybkość przepływu przy przewodach o śr. 12 mm: 12,5 l/min Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna, walcowa ZE-25-33D Berstorff 1989 Wyposażona w zespół dozowników wagowych K-Tron Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wytłaczarka dwuślimakowa przeciwbieżna PL2100 Brabender 2000 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wytłaczarka dwuślimakowa PTW 16/25 ThermoHaake 2000 Sterowanie komputerowe, specjalne oprogramowanie do obsługi, rejestracji i obróbki danych HAAKE Polylab System V.3.1, cztery strefy grzewcze, maksymalna temperatura – 300 °C, pomiar temperatury materiału w strefach grzewczych, dysza jednootworowa okrągła o średnicy 5 lub 3 mm, maksymalny moment obrotowy – 12 Nm/śrubę, maksymalna wydajność (w zależności od materiału) – 15 kg/h, możliwość dozowania wolumetrycznego materiałów sypkich (dozownik typ KCV KT20, K-TRON o pojemności 12 dm³ i prędkości dozowania 5,7÷200 dm³/h), dodatkowe dozowanie substancji ciekłych (pompa membranowa G/4b, typ 1601, ProMinent, Niemcy) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wytłaczarka dwuślimakowa LSM30 Leistritz Laborextruder bd. Przeciwbieżna o ściśle zachodzących zwojach i wymiennych sekcjach mieszających, D = 34 mm, L/D = 23, do 250 rpm. Wyposażona w dwa dozowniki, wannę chłodzącą i granulator Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna BTSK 20/40D Bűhler 2004 Wymienne segmenty, dozownik wolumetryczny i grawimetryczny, wanna chłodząca wodna i powietrzna, granulator Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wytłaczarka dwuślimakowa wielkolaboratoryjna segmentowa GE 8.2.32 Mapre 1994 Wytłaczarka korotacyjna z oprzyrządowaniem, stosunek L/D = 32, granulator Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna Prism Eurolab Digital 2006 Pompy do podawania ciekłych plastyfikatorów, trzy podajniki ślimakowe, instalacja wymuszonego odgazowania. Głowica do taśmy i żyłki. Średnica ślimaka 16 mm, stosunek L/D = 40 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów