BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do oznaczania temperatury przemian fazowych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Termograwimetr TG 209 FI LIBRA Netzsch 2011

Zakres pracy do 1000 °C; regulacja szybkości grzania i chłodzenia; moduł nawiewu azotu

Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11358 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Róźnicowy kalorymetr skaningowy Phoenix 204 F! Netzsch 2010 Wyposażony w intracooler; zakres pracy: od - 85 °C do 600 °C, moduł nawiewu azotu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11357 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Analizator termograwimetryczny TA Instruments 2005 Zakres temperatur: (20 ÷ 1500) °C, naważka 100 mg, zakres regulacji narastania temperatury: (1 ÷ 100) °C/10 min Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11358 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Betonu
Aparat do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia M-565 Büchi bd.

Jednoczesny automatyczny/wizualny pomiar temperatury topnienia do 3 próbek. Zakres pomiarowy do 400 °C. Gradient temperatury od 0,1 do 20 °C/min. Wyznaczanie temperatury wrzenia metodą Siwoloboffa.

USP, farmakopea europejska i japońska Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Urządzenie do jednoczesnej analizy termicznej – analizator (TG, DTA/TG, DSC-TG) sprzężony ze spektrometrem podczerwieni FTIR analizator: STA449F3 Jupiter, spektrometr podczerwieni: Tensor 27 analizator: Netzsch, spektrometr podczerwieni: Bruker bd. Zakres temperatury pracy: od temperatury pokojowej do 1550 °C; detekcja związków lotnych w funkcji temperatury w komorze gazowej spektrometru; możliwość prowadzenia pomiaru w atmosferze utleniającej i obojętnej.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Kalorymetr różnicowy DSC DSC 204 F1 Phoenix Netzsch 2012 Zakres temperatury pracy od ‑180 °C do 700 °C Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC822 2000 bd.

Zakres temperaturowy analiz: od -75 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software.

PN-EN ISO 11357-1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Kalorymetr LABSYS TM Setaram 2001 Aparat pracuje w atmosferze azotu, zakres temperatur: od temp. pokojowej do 600 °C, tygle otwarte. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni