BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometry FTIR, Ramana, spektrometry UV/VIS, fluorymetry, mętnościomierze


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr IR z mikroskopem Spectrum 100+ PerkinElmer 2007 Wyposażony w przystawkę ATR. Zakres długości fali 7800 – 350 cm-1, rozdzielczość lepsza niż 0,5 cm-1 przy 10000 cm-1. Wyposażenie dodatkowe: Przystawka Golden Gate (Specac, Anglia) umożliwia analizę widm w temperaturze do 200 °C. Mikroskop FTIR posiada dwa zintegrowane systemy – system obrazowania FTIR oraz mikroskop optyczny. Maksymalna rozdzielczość obrazu: 512x512 pixeli. Zakres matrycy 7800 – 720 cm-1. Rozdzielczość: lepsza niż 2 cm-1. W trybie pomiaru punktowego zakres detektora 7800 – 600 cm-1. Rozdzielczość – lepsza niż 0,5 cm-1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Spektrometr FT-Raman Nicolet NXR 9650 Thermo Scientific 2012 Laser 1064 nm Nd:YVO4; detektor InGaAs; zakres 3700 –150 cm-1; rozdzielczość 8 cm-1; wbudowana kamera video Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FT-IR Nicolet iS10 Thermo Scientific 2012 Przystawki transmisyjna i ATR z kryształem diamentowym oraz germanowym Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrofotometr UV-VIS Evolution 220 Thermo Scientific 2012 Spektrometr dwuwiązkowy (zapewniający równoczesny pomiar próbki i roztworu odnośnika); zakres 190 – 1100 nm. Źródło promieniowania: wysokoenergetyczna lampa ksenonowa01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FTIR Mattson 2002

Rejestr widm w przedziale (5500 - 200) cm-1. Rozdzielczość 0,5 cm-1. W skład urządzenia wchodzi: przystawka ATR i detektor DTGS. Zakres pomiarowy (4000 - 625) cm-1. Oprogramowanie: certyfikat walidacji,WINFIRST 3,5, QUICK QUANT, PLS QUANT, QC-COMPLETE. Do oprogramowania dołączono bazę bibliotek widm związków nieorganicznych i polimerów

Badania wykonywane wg PN-EN 1767 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Spektrofotometr Konica Minolta 2005 Przestrzeń barw L*a*b Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3; PN-EN 12899-1; PN-EN 12899-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrofotometr HunterLab 2012 Geometria 45°/0° Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrokolorymetr Hunterlab 1998 Aparat do pomiaru barwy i oznaczania różnic barwy w pięciu skalach; światło - lampa ksenonowa (400 ÷ 700) nm o rozdzielczości 10 nm, źródło oświetlające: D 65, A i C, obserwator standardowy: 2 i 10 – stopniowy Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-034/1/02:1998; PN-EN 20105 A02 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do wizualnej oceny kolorów bd.
Spektrofotometr 2014

Pojemność pamięci: 1024 referencji kolorów.

Pomiary: stopień krycia i siłą koloru próbki, stopień bieli i żółci.

Rodzaj pomiarów: Jednoczesny pomiar SCI/SCE/Gloss.

Typy oświetleń: C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12.

Detektor: fotodioda krzemowa z podwyższoną czułością w zakresie światła niebieskiego.

Zakres spektralny: 400÷700 nm.

Interwał spektralny: 10 nm.

Zakres fotometryczny: 0÷200 %.

Powtarzalność pomiarów: ok. 0,05 AE /ab na białych płytkach.

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Spektrometr FTIR Nicolet 8700 Thermo Scientific 2009

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej, bądź stałej, metodą ATR bądź transmisyjną.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Kolorymetr spektralny Specol 10 Carl Zeiss Jena 1979 Zakres długości fal 340 - 850 nm badanie akredytowane: QPB.34/BLC, PN-EN ISO 21587-2:2010 p.6.3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy