BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizatory termiczne i badania starzeniowe


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Termograwimetr TGA/SDTA 851 Mettler Toledo 2004 Temperatura pomiaru: od 25 °C do 1100 °C; maksymalna naważka 5 g; gaz reakcyjny i ochronny – azot. Pomiary w tyglach aluminiowych 40 lub 100 μl lub ALU-oxide 70 μl Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Termograwimetr TG 209 FI LIBRA Netzsch 2011

Zakres pracy do 1000 °C; regulacja szybkości grzania i chłodzenia; moduł nawiewu azotu

Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11358 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Róźnicowy kalorymetr skaningowy Phoenix 204 F! Netzsch 2010 Wyposażony w intracooler; zakres pracy: od - 85 °C do 600 °C, moduł nawiewu azotu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11357 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Analizator termograwimetryczny TA Instruments 2005 Zakres temperatur: (20 ÷ 1500) °C, naważka 100 mg, zakres regulacji narastania temperatury: (1 ÷ 100) °C/10 min Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11358 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Betonu
Aparat do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia M-565 Büchi bd.

Jednoczesny automatyczny/wizualny pomiar temperatury topnienia do 3 próbek. Zakres pomiarowy do 400 °C. Gradient temperatury od 0,1 do 20 °C/min. Wyznaczanie temperatury wrzenia metodą Siwoloboffa.

USP, farmakopea europejska i japońska Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Urządzenie do jednoczesnej analizy termicznej – analizator (TG, DTA/TG, DSC-TG) sprzężony ze spektrometrem podczerwieni FTIR analizator: STA449F3 Jupiter, spektrometr podczerwieni: Tensor 27 analizator: Netzsch, spektrometr podczerwieni: Bruker bd. Zakres temperatury pracy: od temperatury pokojowej do 1550 °C; detekcja związków lotnych w funkcji temperatury w komorze gazowej spektrometru; możliwość prowadzenia pomiaru w atmosferze utleniającej i obojętnej.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Kalorymetr różnicowy DSC DSC 204 F1 Phoenix Netzsch 2012 Zakres temperatury pracy od ‑180 °C do 700 °C Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC822 2000 bd.

Zakres temperaturowy analiz: od -75 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software.

PN-EN ISO 11357-1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Kalorymetr LABSYS TM Setaram 2001 Aparat pracuje w atmosferze azotu, zakres temperatur: od temp. pokojowej do 600 °C, tygle otwarte. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Komora klimatyczna Weather Ometer Ci 4000 Atlas 2006 Komora klimatyczna do symulowania warunków pogodowych. Możliwość regulowania natężenia promieniowania słonecznego (lampy ksenonowe), temperatury, wilgotności oraz możliwość uruchomienia opadów Wykonywanie badań według norm: ISO 105-B10, SAE J2527, SAE J2412, ISO 12040, ISO 4892-2, ISO 4892-1, ISO 105-B06, ISO 105-B04, ISO 105-B02, AATCC TM16-1998, GMW 3414, VW PV 3930, PV 3929, PV 1303, VDA 75202, VDA 621-430, VDA 621-429, JASO M346, ISO 3917, ASTM D6695, ASTM G155, ASTM G151, AATCC TM169, AATCC TM16-2007 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora UV UV 2000 Atlas 2006 Komora do badania symulowanego starzenia za pomocą promieniowania UV. Możliwość zastosowania zmiennych cykli dziennych i nocnych. Możliwość regulowania zmiennej temperatury Wykonywanie badań według norm: ASTM D4329, ASTM G154, EN 927-6, ISO 11507, ISO 4892-3, SAE J2020, ASTM G151, DIN EN 1297, DIN EN 12224, DIN EN 13523-10, ISO 11997-2, DIN EN ISO 4892-1, ASTM D4587, ASTM D5208, ASTM D4799, pr EN 1062-4 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora klimatyczna Solar SC 340 Atlas 2011

Komora do badania symulowanego starzenia klimatycznego. Możliwość zastosowania promieniowania słonecznego (lampy halogenowe metali ziem rzadkich). Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kilku zmiennych cykli starzenia. Istnieje także możliwość dylowania warunków zimowych.

Zakres temperatury od +200 do -60 °C

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora szoków termicznych TSE-11 Espeq 2010 Komora do badania degradacji materiałów pod wpływem nagłych zamian temperaturowych. Zakres temperatury od +200 do -60 oC. Zmiana temperatur już od 1 sekundy Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora ozonowa SIM 6050-T Anseros 2009 Komora do badania starzenia materiałów pod wpływem ozonu. Zakres stężenia ozonu od 10-300pphm, max. temperatura 40oC. Możliwość badania próbek przy odkształceniu statycznym. Komora wyposażona w generator oraz analizator ozonu Urządzenie zgodne z normami: ASTM, ISO i DIN Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora do badań przyspieszonego starzenia Xenotest-Alpha 2012 Wyposażona w dwa rodzaje filtrów optycznych, regulator temperatury 20 °C - 90 °C i wilgotności 20 % - 100 % oraz uchwyty do płytek Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
XENOTEST Alpha LM 1998

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Stacja poligonowa do badań odporności materiałów na warunki atmosferyczne 2001 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Komora do badań środowiskowych KMF-115 Binder bd. Zakres temperatury: od 10 oC do 90 oC (50 oF – 194 oF). Zakres wilgotności: 10 %RH - 90 %RH Badania zgodnie z PN-EN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Komora starzeniowa Suntest CPS+ Atlas 2012 Lampa ksenonowa chłodzona powietrzem z regulacją mocy w zakresie od 1,1 do 1,5 kW. Wymienny filtr do symulacji światła "zza szyby okiennej". Natężenia promieniowania w zakresie od 250 do 765 W/m2. Możliwość programowania długości trwania badania (poprzez podanie czasu w godzinach lub dawce energii) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Komora ozonowa 0300 Orec 1970 Zakres stężenia ozonu: 0 - 100 pphm; zakres temperatury: od 20 ºC do 70 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”