BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Analizatory termiczne i badania starzeniowe


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora ozonowa 0900 Orec 1994 Zakres stężenia ozonu: 0 - 2,5 ppm, 2,5 - 300 ppm; zakres temperatury: od 10 ºC powyżej temp. wody chłodzącej do 90 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora klimatyczna HC 7020 Hereaus 1995

Zakres temperatury: od -70 ºC do 180 ºC; wilgotność: do 98%

Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 815:1998 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora cieplna UT 6420 Hereaus 1994 Zakres temperatury: do 300 ºC Badanie akredytowane/ wg ISO 188:2011 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora solna Corrosion Box 400 bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Aparat do przyspieszonych badań starzeniowych Q-Panel Q-Panel Com. 1988 Lampy fluorescencyjne: UV-A i UV-B Badania wg PN-EN ISO 4892-1,3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Xenon Weather-Ometer Ci 3000+ Atlas 2011 Palnik ksenonowy, uchwyty na 20 próbek Badanie wg PN-EN ISO 4892-1,2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora chłodnicza Perani 1994 Zakres temperatury: -10 oC do -40 oC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora klimatyczna KK 400 Megaserw 2005 Temperatura: od 0,1 oC do 90 oC; wilgotność względna: od 5 % do 99 % Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora badań klimatycznych KBK-30W Wamed 2011 Regulacja temperatury w zakresie od temp.-5 oC do 70 oC. Regulacja wilgotności od 5 % do 95 % Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora klimatyczna VK/03/180 Klimatechnik KG 1972 Główny Instytut Górnictwa
Komora klimatyzacyjna AV 600 FOH 1996 Z wymuszoną cyrkulacją powietrza i utrzymania stałej wilgotności; temp.: 0-50 ºC; wilgotność: 0-90 % Główny Instytut Górnictwa
Komora termiczna z wymuszonym obiegiem powietrza GIG bd. Badania wg PN-EN ISO 580; PN-ISO 12091 Główny Instytut Górnictwa
Komora termiczna 2006 Z wanną termiczną. Sterowano komputerowo Badanie wg PN-EN 12293 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do rozkładu termicznego wraz z analizą gazów bd. Piec rurowy, chromatograf gazowy VARIAN-3600, spektrofotometr, waga analityczna, termometr, higrometr, rotametr Badanie akredytowane, metoda własna Główny Instytut Górnictwa
Komora klimatyczna 3423/15 Feutron bd. Zakres temperatury: -40–100 °C; zakres wilgotności: 10–95 % Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora starzeniowa SunTest Atlas bd. Programowalna i automatyczna kontrola natężenia promieniowania (w W/m2) i temperatury powierzchniowej czarnego wzorca. Źródło światła: chłodzony powietrzem palnik ksenonowy o mocy 2200 W. Łączna powierzchnia przeznaczona na próbki: 980 cm2. Zakres regulacji temperatury powierzchniowej czarnego wzorca BST: od 35 °C do 90 °C. Pomiar i wyświetlanie temperatury powietrza w komorze roboczej; jednorodny rozkład promieniowania na próbkach Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Urządzenie do utwardzania powłok promieniowaniem UV UVC-5 Dymax Europe bd. Taśma przenośnika porusza się z regulowaną prędkością (od 1,0 do 11,0 m/min). Konstrukcja modułu UV zapewnia regulowaną odległość lampy od taśmy przenośnika. Segment UV zawiera lampę o dużej gęstości mocy (130 W/cm) oraz odpowiednie dla procesu widma UV Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora do utwardzania próbek promieniowaniem UV Uvaloc 1000 typ G 2001 Loctite bd. Wybór czasu naświetlania: 0–6 s, 0–60 s, 0–12 min lub wielokrotność; wybór mocy: naświetlanie standardowe – 1000 W, dla substancji o zmniejszonej odporności na temperaturę – 500 W; zakres promieniowania: 200–700 nm (max energia – 420 nm); regulacja dawki promieniowania poprzez zmianę odległości próbki od źródła promieniowania, czasem naświetlania oraz mocą lampy Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do badania procesu utwardzania SVNC Rapra Technology bd. Zakres temperatury pomiarowej: od temp. pokojowej do 200 °C. Pomiar odbywa się metodą rezonansową, w której elementem pomiarowym jest sonda igłowa wprowadzana w badany materiał umożliwiając w ten sposób monitorowanie zachodzących w trakcie procesu żelowania zmian charakterystyki rezonansowej badanego materiału (zmiana amplitudy oraz częstotliwości drgań sondy igłowej) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora klimatyczna KPK 60; CF 4 Mytron; Sanyo bd.

Zakres temperatury: 10–80 °C, zakres wilgotności : 30–96 % (KPK 60); zakres temperatur: - 40–180 °C, zakres wilgotności: 30–95 % (CF 4)

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego