BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mikroskopy optyczne


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Mikroskop Bx51 Olympus bd. Baza mikroskopu na światło przechodzące z wbudowanymi w podstawę trzema filtrami podstawowymi i jednym dodatkowym, z możliwością rozbudowy o przystawkę na światło odbite; obiektywy: wszystkie obiektywy w systemie UIS o powiększeniach 10x, 20x, 40x, 50x. Tubus binokularny, pole widzenie FN 22; uniwersalny kondensor achromatyczny/aplanatyczny współpracujący z obiektywami o powiększeniach od 1,25x do 100x we wszystkich technikach obserwacyjnych; oświetlenie: 100 W lampa halogenowa do światła przechodzącego i odbitego; stolik preparatowy pokryty powłoką ceramiczną z niezależnym przesuwem preparatów w osiach X , Y, ergonomicznym pokrętłem przesuwu z zastosowaniem mechanizmu rolkowego; kamera ColorView Illu; kamera kolorowa CCD zintegrowana z oprogramowaniem analySIS i Cell; stolik grzejno-chłodzący Linkam model THMS600, zakres temperatur: od -196 °C do 600 °C Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny MPI-2; Biolar PZO 1975 Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny wyposażony w dwa filtry polaryzacyjne (polaryzator, analizator) oraz głowicę interferencyjną z pryzmatami. Dodatkowo wyposażony w stolik grzewczy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny Labophot-2 Nikon bd. Wyposażony w przystawkę grzewczą typu Linkam TP93 i kamerę CCD Panasonic KR222. Zakres temp. pracy: do 600 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Mikroskop inspekcyjny stereoskopowy SMZ 800 Nikon 2005 Do obserwacji w świetle odbitym; wyposażony w kamerę cyfrową NIKON DIGITAL SIGHT DS-5M Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Mikroskop bd.
Mikroskop Lab 1 Stuart bd. Obserwacja w świetle przechodzącym Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Mikroskop polaryzacyjny z przystawką termiczną Mettler Toledo 1995 Zakres temp. pracy przystawki: od 20 °C do 300 °C; regulacja temperatury co 0,1 °C; sprzężona z kamerą wideo Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Mikroskop laboratoryjny z kamerą video LV 100 ND Nikon 2013 Mikroskop metalograficzny; praca w jasnym, ciemnym polu; kolorowa polaryzacja; kontrast Nomarskiego; zdjęcia: 2D, 3D; stolik grzewczy, stolik mechaniczny; kamera video + oprogramowanie; stanowisko komputerowe Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery V20 Zeiss 2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Mikroskop odwrócony Axio Observer D1 Zeiss 2011 Optyka: tor oświetlenia fluorescencyjnego apochromatyczny; oświetlacz halogenowy 100 W, z pełną możliwością centrowania; kondensor typu „Long Distance” o odległości roboczej co najmniej 26 mm, aperturze numerycznej co najmniej 0,55; sześciopozycyjny (jasne pole, Ph1, Ph2, Ph3, 2 x kontrast interferencyjny). Automatycznie centrująca się lampa fluorescencyjna, palnik rtęciowy 100 W, filtry fluorescencyjne do fluorochromów: DAPI, GFP i CY3 (o transmisji co najmniej 95 %). Obiektywy: 10x/N.A. 0,25 / Ph1 (planachromatyczny), LD corr 20x/N.A. 0,4 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm, LD corr 40x/ N.A. 0,60 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm. Okulary: powiększenie 10x, szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm. Metody obserwacji: kontrast interferencyjny (kontrast Nomarskiego) dla obiektywów: 20x, 40x Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Mikroskopowy analizator cząstek Morphology G3s Malvern Instruments 2003 W skład instrumentu wchodzi m. in. kamera cyfrowa, przystawka do dyspersji na sucho i cela do pomiaru na mokro Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Mikroskop steroskopowy SL-T11/K CS-Creative Solutions 2004 W skład aparatu wchodzi aparat cyfrowy i płytka wzorcowa 5mm/0,1 (nr. świadectwa GUM: 1975-M11-419-1876/2004). Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Mikroskop optyczny Eclipse E 400 Nikon 2000 Zestaw obiektywów; kamery: OPTA-TECH, GP KR 222E; system obrazowania; stolik grzejno-chłodzący Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Mikroskop Eclipse E 200 Nikon 2005 Do obserwacji w świetle przechodzącym, odbitym i spolaryzowanym; wyposażony w kamerę cyfrową NIKON DIGITAL SIGHT DS-5M Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Mikroskop optyczny bd.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Mikroskop Evolution 300 Delta Optical 2013 Mikroskop optyczny z kamerą HDCE-X3. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni