BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości mechanicznych i termomechanicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badania tłoczności powłok 200 Erichsen bd. Aparat wyposażony w: cyfrowy wyświetlacz głębokości tłoczenia (dokładność do 0,1 mm); tłocznik wykonany z utwardzonej, wypolerowanej stali stanowiący półkulę o średnicy 20 mm. Siła tłoczenia – 30 kN. Badanie wg PN-EN ISO 1520 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania odporności powłok na zarysowania 239/II Erichsen bd. Uniwersalny adapter Badanie wg PN-EN ISO 1518 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do badania stopnia wyschnięcia 415 Erichsen bd. Obciążenie – do 20 kg, średnica trzpienia pomiarowego – 24 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności i przyczepności 266 Erichsen bd. Przyrząd składa się z obracającej się dźwigni i 14 łatwo wymienialnych cylindrycznych sworzni (Ø 3-32 mm) Badania zgodnie z normami ASTM, BS, DEF, DIW, ISO Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok 266 Erichsen bd. Komplet znormalizowanych sworzni Badania wg PN-EN ISO 1519 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie Du Pont bd. Masa ciężarka – 1000 gramów; max wysokość, z której spada ciężarek – 50 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oceny odporności powłok na ścieranie Taber Abraser typ 352 Erichsen bd. Komplet krążków ściernych, odsysacz pyłu Badanie wg PN-EN ISO 7784-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania twardości powłok metodą ołówkową 291 Erichsen bd. 20 ołówków od 9B do 9H Badanie wg z PN-EN 13523-4 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do określania przyczepności powłok Erichsen bd.

Zestaw noży

Badanie wg PN-EN ISO 2409 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania odporności powłok na uderzenie 304 Erichsen bd. Wyposażony w: ciężarek DIN/ISO, 1 kg, 20 mm; matryca DIN/ISO, 27 mm; ciężarek dodatkowy DIN/ISO 1 kg; połączenie gwintowane Badanie wg PN-EN ISO 6272-1 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Urządzenie do pomiaru grubości powłok 455 Erichsen bd. Zakres pomiarowy: 200/500/1000/2000 μm Badania wykonywane wg normy AS 1580 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Maszyna wytrzymałościowa Z2.5; Z150 Zwick/Roell bd. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Maszyna wytrzymałościowa 1120.25 Zwick 1996 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 2kN, z oprogramowaniem; ekstensometr nożycowy; różne uchwyty prób Badania wg: PN-ISO 37:1998; PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN 638:1997; PN-EN ISO 6259-1:2005 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Maszyna wytrzymałościowa 144503/00 Zwick 2003 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 10 kN z oprogramowaniem oraz oprzyrządowanie do oznaczania wytrzymałości na zginanie, ściskanie; ekstensometr foto-optyczny; pneumatyczny uchwyt prób Badania wg: PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN 638:1997; PN-EN ISO 6259-1:2005; PN-EN ISO 178:2006; PN-EN ISO 604:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Twardościomierze Shore'a A i D 3123/24; 3115/17 Zwick 1992 Badanie wg PN-ISO 868:2005 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Młot wahadłowy Charpy'ego bd. Młoty: 0,5 J; 1 J; 2 J; 4 J Badanie wg PN-EN ISO 179-1:2004 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat HDT VICAT 6510; 6911 Ceast 2006 Oprzyrządowanie do oznaczania temperatury ugięcia Badania wg: PN-EN ISO 306:2006; PN-EN 727:1998; PN-EN ISO 75-2:1998; PN-EN ISO 75-3:1998 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z010 TH Allround + komora temperaturowa Zwick 2013

Konstrukcja dwukolumnowa, rozciąganie, ściskanie, zginanie, próby tarcia, oprogramowanie komputerowe, głowice pomiarowe: 20 N, 500 N, 10 kN, uchwyty śrubowo-klinowe, szczypcowe, bezdotykowy ekstensjometr video, komora temperaturowa: do 250 °C. Certifikat Zwick Polska zgodności z MD 2006/42/WE, ISO 7500

Badania wykonywane wg: ISO 6892, ISO 10113, ISO 10275, ISO 178, ASTM D 790, ISO 8285, DIN 53375, ASTM D 1894 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Młot do badań udarności Testlab 2013 Udarność metodami: Charpy'ego (masa wahadła 1,38 kg); Izoda (masa wahadła 1,00 kg); zrywania udarowego. Energia wahadeł: od 0,5 do 5,0 J, oprogramowanie, stanowisko komputerowe Badania wykonywane wg: ISO 13802, ASTM D256, ISO 180, ISO 179, ISO 8256 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora termiczna HV 3 Ceast 2013 Zakres temperatury do 250 °C; oprzyrządowanie do badań HDT, temp.mięknienia wg Vicata; sterowanie mikroprocesorowe, komputerowe Badania wykonywane wg: ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, ASTM D1525 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych