BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości mechanicznych i termomechanicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
System do badania szczelności i wytrzymałości zgrzewu Lippke 4500 SL Lippke 2007

Ciśnienie robocze: 4,0 – 8,0 bar (60 – 120 psi). Czas testu: 1 s – 9.999 min. Zakresy pomiarów: 1) 0 ... 1.000 mbar ( 0 ... 14,5 psi); 2) 0 ... 3.000 mbar (0 ... 43,5 psi); 3) 0 ... 7.000 mbar (0 ...101,5 psi). Dokładność pomiarów: 1) 0,1 mbar (0,0015 psi); 2) 1 mbar (0,015 psi); 3) 1 mbar (0,015 psi)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Maszyna wytrzymałościowa do badań mechanicznych materiałów opakowaniowych Zwick/Roell Z 2.5 Zwick 2005 Główna głowica pomiarowa zgodna z nominałem ramy (Fmax około 2,5 kN). Wysoki skok trawersy (1300 mm). Dodatkowe głowice pomiarowe Fmax 20 N i 200 N do obsługi testów tarcia i ściskania powłokowych materiałów hydrożelowych (mikrokapsułek). Komora do badania materiałów w zmiennych warunkach temperatury (temp. od -40 °C do 140 °C), z uchwytami śrubowymi wyposażonymi w wymienne wkładki stalowe, do pracy w komorze temperaturowej (Fmax 1 kN). Uchwyty pneumatyczne do testów zrywania i przedarcia wyposażone we wkładki kauczukowe. Osprzęt do testów ściskania i relaksacji, przebicia folii i papieru, zginania dwupunktowego folii (10 N) i papieru, tarcia dynamicznego i statycznego Badania wg norm: Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-ISO 1924-1,2; Wytrzymałość na zginanie wg PN-ISO 2493; Wytrzymałość na przebicie wg LPET DIN 53142 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych 3345 Instron 2010 Uniwersalna jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa: uchwyty pneumatyczne szczękowe; stolik do testów zginania 3-punktowego dla obciążeń do 5 kN; bezkontaktowy ekstensometr wideo; aparat do badania twardości-penetracji (Seba-Penetromet) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Uniwersalny tester do badań tribologicznych UMT-2Mt CETR 2009 Zakres temperatury badań: od 20 do 1000 °C; zakres prędkości obrotowej dysku: od 0,1 do 2000 obr/min; zakres pomiaru sił: od 1 do 100 N; możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: stopy metali, ceramika, kompozyty, powłoki. Badania metodą Ball-On-Disc wg. ISO 20808 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Młot udarowy Psd 50/15 Hecert 1990 Żeliwny korpus; młot miarowy; zakres pomiarów 0 - 50 J; uchwyty mocujące próbki; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 8256 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat Vicat FWY 633.10 1973 Komora powietrzna; trzy stanowiska pomiarowe; wyświetlacz temperatury Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 306 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz Shore’a 5109 Zwick 1995 Głowice pomiarowe dla skali A i skali D; automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 868 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Maszyna wytrzymałościowa 4481 Instron 1996 Oprogramowanie BLUEHILL; głowice pomiarowe 1 kN i 50 kN; zestaw uchwytów do próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 527 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do pomiaru odbojności 5109 Zwick 1999 Automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników; uchwyt do mocowania próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4662 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot udarowy PWS Instron 2000 Młot pomiarowy 25 J; elektroniczna kalibracja; wyświetlacz energii Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 179 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz KB 150R Pruftechnik 2012 Uniwersalne oprogramowanie badań twardości materiałów konstrukcyjnych; wgłębniki kulkowe Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do pomiarów wytrzymałoścowych Instron 5566 bd. 2 głowice pomiarowe do automatycznego pomiaru obciążenia próbki w trakcie eksperymentu (max obciążenie 100 N lub 10 kN); zestaw uchwytów do mocowania próbek o różnych kształtach (folie, żyłki, beleczki); 2 ekstensometry kontaktowe do precyzyjnego pomiaru odkształcenia próbek sztywnych lub elastycznych; komputer; oprogramowanie Bluehill 2 do kontroli parametrów pomiarowych oraz akwizycji i analizy danych Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Twardościomierz kulkowy bd. Analogowy Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039-1 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do wyznaczania współczynnika tarcia 2013 Wyposażone w cyfrowy czujnik siły: 2 i 50 N Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do oznaczania skurczu cieplnego folii bd. Do badania próbek o wymiarach 100 x 100 mm Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Maszyna wytrzymałościowa Instron 1993 Głowice pomiarowe: ± 5 kN i ± 50 kN, klasa dokładności wskazań 1. Oprogramowanie: Instron Seria IX/ Instron Merlin - wersja 22079 Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-107/2/01-2003; PN-EN ISO 1856 Metoda A, B, C; PB LL-108/1/02-2001; PN-C-89275; PN-EN 12089, Metoda B; PN-EN ISO 1798; PN-EN ISO 527-1, 527-2, 527-3, 527-4, 527-5; PN-EN ISO 899-2; PN-EN ISO 9967; PN-EN ISO 14125, Metoda A; PN-EN ISO 178, Metoda. A; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 8256 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Aparat Vicat Donserv 2005

Dokładność pomiaru igieł: 0,01mm; szybkość wzrostu temperatury: (50 ± 5) °C/godz., (120 ± 5) °C/godz.; dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C; dokładność obciążeń: 10 N ± 0,2 N, 50 N ± 1,0 N; dokładność wykonania średnic igieł pomiarowych: 1,000 mm ± 0,015 mm

Badania wykonywane wg: PN-EN 727, PN-EN ISO 306 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Urządzenie ścierające Tabera Taber Industries 2007 Badania wykonywane wg PN-EN ISO 5470-1:2001 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania zdolności pokrywania rys ITB 2008 Motoreduktor, dwa stoliki do mocowania próbki, śruba napędowa dwugwintowa, enkoder, kamera i centralka sterująca. Urządzenie zapewnia dwie prędkości rozsuwania próbek: 0,05 mm/min dla klas A2 i A3 oraz 0,5 mm/min dla klas A4 i A5 (klasy wg normy PN-EN 1062-7) Badania wykonywane wg PN-EN 1062-7 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Inkubator CO2 Heraeus 1993 Zakres temperatur: od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C. Elektroniczna regulacja CO2. Zakres: 0 do 20 % CO2. Dokładność ustawienia: 0,2 % CO2. Szybkość narastania: 1 % CO2/min Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-006/3/09-1999/PN-EN 1062-6 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych