BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badania palności i właściwości elektrycznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora do badania palności pionowych wiązek kabli FTT 2013 Komora testowa z wyciągiem, sekcja pomiarowa, analizator spalin, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50399 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora badawcza do badania dymotwórczości kabli Pumpa 2013 Komora testowa z wyciągiem, fotometr, oprogramowanie komputerowe, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN 61034-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli elektrycznych Sychta Laboratorium 2014 Piec rurowy do spalania próbki, termopary, pehametr, konduktometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50267-2-3 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora do badania rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu Anko 2013 Komora testowa, palnik 1 kW, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60332-1-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy