BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badania palności i właściwości elektrycznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badań niepalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Badania wg EN-ISO 1182; EN-ISO 11925-2 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań tworzyw metodą rozżarzonego drutu 2007 Badanie wg PN-EN 60695-2- 10:2005 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badań palności (ruszt propanowy) 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparatura do oznaczania wskaźnika tlenowego 2010 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 4589-2+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do testu płomieniowego GIG bd. Badanie akredytowane/ wg: PN-93/C-05013; PN-EN ISO 340 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych GIG bd. Źródło zapłonu o małym płomieniu Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 60695-11-10+A1; PN-EN ISO 9773:2003+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów i wyrobów niemetalowych metodami płomieniowymi GIG bd. Badanie akredytowane, metoda płomieniowa – własna oraz znormalizowana zgodnie z normą PN-EN 1710+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych spienionych metodą płomienową GIG bd. Badanie akredytowane Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności metodą sztolni modelowej GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-93/C-05013:1993 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności węży metodą płomieniową GIG bd. Badanie wg PN–EN ISO 8030:1999 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni GIG bd. Badanie wg: PN-93/C-05019; PN-EN 1554 Główny Instytut Górnictwa
Kalorymetr automatyczny AC-500 WC; AC-350 LECO 2007 Metoda kalorymetryczna. Zakres pomiarowy: dla próbki 1 g od 14 000 KJ/kg do 35 000 KJ/kg Badanie akredytowane/wg: 1) Procedur IChPW: Q/LP/03/A:2011; Q/LP/12/A:2011; Q/LP/23/A:2011; Q/LP/42/A:2011; Q/LP/43/A:2011 2) Norm: DIN 51900-1:2004; DIN 51900-2:2003; PN-EN Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kalorymetr automatyczny C-5000 IKA-Werke 2012 Metoda kalorymetryczna. Spalanie próbek do oznaczania zawartości chloru. Zakres pomiarowy do 40 000 J Badanie akredytowane/wg: 1) Procedur IChPW: Q/LP/03/A:2011; Q/LP/12/A:2011; Q/LP/23/A:2011; Q/LP/42/A:2011; Q/LP/43/A:2011 2) Norm: DIN 51900-1:2004; DIN 51900-2:2003; PN-EN Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Bomba kalorymetryczna Gallenkamp Sanyo 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 1716:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Single Burnig Item Fire Testing Technology 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN 13823:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Mała komora Apero 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 11925-2:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy COBRO PIB 2004 Badania akredytowane/ wg PN-ENV 1187:2004; PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania maksymalnej temperatury stosowania COBR PIB; Ampero 2006 Zakres: (23÷1000) °C Badania akredytowane/ wg: PN-EN 14706:2006; PN-EN 14707+A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Urządzenie do prób przepięciowych AP 5 bd. Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów