BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badania palności i właściwości elektrycznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTA II Polymer Labs Associates A/S bd. Elektroniczny odczyt wskaźnika IO %, aparat kalibrowany za pomocą wzorca kształtek metakrylanu metylu o ustalonej przez producenta wartości indeksu IO Badania wykonywane wg normy PN-ISO 4589-2-1999 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania indeksu tlenowego Fire Testing Technology Limited bd. Wyposażony w komorę spalania, analizatory gazów, butle, urządzenie zapalające Badania wykonywane wg normy ASTM D2863-97 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora płomieniowa HVUL Atlas bd. Wyposażona w miernik przepływu gazu, podstawki, uchwyty do próbek oraz miernik temperatury płomienia Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-11-10.2002 oraz PN-C89297:1998 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Stanowiska do badań palności tworzyw polimerowych 2008 Stanowisko składa się z palników, statywów i urządzenia wentylacyjnego Badania wykonywane wg norm: UL94, UL95V, UL94V-5, GWIT, PN-EN ISO 4589-3, PN-EN 60695-2-136, (IEC) DIN EN 60695-11-10A, (IEC) DIN EN 60695-11-10B, (IEC) DIN EN 60695-11-20 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Kalorymetr stożkowy Cone Calorimeter Fire Testing Technology 2011 Badania wykonywane wg normy ISO 5660 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do pomiaru rezystywności Resistivity Test Fixture 8009 Keithley Instruments 2012

Zakres pomiarowy rezystywności powierzchniowej: 103 – 1017 Ω, zakres pomiarowy rezystywności skrośnej: 103 – 1018 Ω*cm, max. grubość próbki – 3,2 mm; próbka o średnicy 100 mm

Badania wykonywane wg normy : ASTM D57, IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych DEA 2970 TA Instruments 2001 Zakres temperaturowy pomiaru: od -150 °C do 500 °C; częstotliwość: od 0,003 do 100000 Hz; szybkość grzania: 0,01-50/0,1-10 deg./min. Rodzaje próbek: filmy, ciecze, pasty, żele. Atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Aparat do badania palności metodą wskaźnika tlenowego Oxygene Index Module Concept bd.

Dane techniczne: temp. pracy: od 10 °C do 35 °C, przepływ (przez kolumnę):0 – 20 nl/min; stosowane gazy: O2 i N2 (2,5 Bar, 36 psi minimum); min. przepływ 25 nl/min; analizator O2: 0 - 100% O2; powtarzalność (typowa): ± 0.1% O2; liniowość (typowa): ± 0.1% O2. Kamera: chłodzony termoelektrycznie detektor HgCdTe, zakres widmowy: 3 - 5 μm, rozdzielczość przestrzenna: 5 mrad, rozdzielczość termiczna 2 °C, czas skanu 25 s. Kamera termowizyjna Vigo V-20E2-25, prod. Vigo-System Ltd

Badania zgodnie z normą PN-76/C-89020 (ISO 4589) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Aparat do wyznaczania wskaźnika tlenowego tworzyw bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę pomiarową zgodną z obowiązującymi normami Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:1999 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie do badania uniepalniania rur bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę umożliwiającą badanie palności rur w zakresie średnic od 10 do 200 mm. Badania wg PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 60695-11-2:2004 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora do oznaczania palności FFT 2012

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTT 2009 Możliwość oznaczania LOI w temperaturze pokojowej i/lub podwyższonej Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Elektrometr 6517A Keithley Instruments 2008 Pomiar napięcia w zakresie od 1 µV do 210 V. Pomiar prądu w zakresie od 10 aA do 21 mA. Pomiar oporu w zakresie od 10 Ohma do 210 Ohma. Wyposażony w elektrody Keithley 8009 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Aparat do oznaczania odporności tworzyw na wyładowania łukowe wysokonapięciowe, niskoprądowe Lectromec LEC5 Lectromechanical Design 2012 Badania wg: ASTM D495, PN-EN 60243, IEC61621 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Urządzenie do badań palności taśm metodą cierną 1979 Badania akredytowane/ wg: PN-EN 1554; PN-93/C-05019 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badania temperatury zapłonu AC F3-15 Cleveland 1995 Badanie wg PN-EN ISO 2592 Główny Instytut Górnictwa
Kalorymetr KL-10 1987 Do wyznaczania ciepła spalania i wartości opałowej, a także do analizy gazów
Kalorymetr stożkowy 2000 Amasd ApS 2001 Sterowany komputerowo Badanie wg PN-EN ISO 8030 Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badań palności tworzyw CEST 2007 Badania wg normy UL 94 Główny Instytut Górnictwa