BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparatura do badania palności i właściwości elektrycznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek podczas oddziaływania źródła promieniowania cieplnego Lab-Trade 2012 Komora badawcza, promiennik mieszaniny gazowej umożliwiający badanie próbek ułożonych poziomo
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 9239-1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zbiornik sferyczny 201, Kula Siwka Anko 2012 Zapłonniki pirotechniczne, waga, sita kontrolne, sfera 20l, zasobnik pyłu, komputer, generator iskrowy Badania akredytowane/ badania wykonywane wg: PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2, PN-EN 14034-3, ASTM E1226-12a Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, piec, dysza wtryskowa, termopary Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 50281–2–1 (met. B) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu warstwy pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, komputer, termopary Badanie akredytowane/ badane wg PN-EN 50281-2-1 (met.A) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania minimalnej energii zapłonu Anko 2013 Waga, sita kontrolne Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 13821 ASTM E2019-03 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu par cieczy Herzog 2013 Waga Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 2719, ASTM D93 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów Anko 2013 Termopary, czujniki ciśnienia dynamicznego, komputer, 20 l sfera, drut oporowy Badania akredytowane/ badania wg: PN-EN 1839, PN-EN 15967 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palniki 50 W i 500 W 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 60695-11-10, PN-EN 60695-11-20 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palnik igłowy 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60695-11-5 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania ciepła spalania Sychta 2006 Naczynia z płaszczem wodnym, bomba kalorymetryczna, butla z tlenem, drut oporowy, komputer, waga analityczna Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska bd. Piec rurowy pionowy, termopary, sterowanie komputerowe Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1182 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska 2005 Komora spalania z palnikiem propanowym i systemem mocowania próbki badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 11925-11 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Bomba kalorymetryczna Politechnika Szczecińska bd. Sterowanie komputerowe, termopary Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Single Burnig Item SBI Taurus 2009 Pomieszczenie z komorą spalania, system mocowania próbki, wyciąg z sekcją pomiarową, analizator spalin, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 13823 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora spalania próbki podłogi lub wykładziny przez oddziaływanie promieniowania cieplnego Politechnika Szczecińska bd. Komora testowa z wyciągiem, promiennik ciepła, palnik, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badania akredytowane/badania wg PN-EN ISO 9239-1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora testowa bd.
Badanie akredytowane/badanie wg BS 5852 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania palności urządzenia przeciwhałasowego CNBOP-PIB bd. Podstawa, kosze z materiałem palnym stanowiące źródło płomienia Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 1794 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy CNBOP-PIB bd. Stanowisko umożliwiające ustawienie próbki pod kątem 15° i 45°, kosz z materiałem palnym stanowiący źródło płomienia Badania akredytowane/badania wg: PN-ENV 1187, PKN-CEN/TS 1187 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na ściany CNBOP-PIB 2014 Hala badawcza, uchwyt do mocowania ściany, podstawa dla źródła zapalenia Badanie akredytowane/badanie wg PN-B-02867 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparatura do badanie stopnia palności wyrobów elastycznych CNBOP-PIB bd.
Badanie akredytowane/Procedura Badawcza /BW/1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy