BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości mechanicznych i termomechanicznych tworzyw polimerowych

Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierz Shore`a bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Hot-Set test bd. Komora termostatowana z laserowym miernikiem wydłużenia Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Maszyna wytrzymałościowa Z030 Zwick/Roell 2011 Zakres pomiarowy: 0 - 30 kN; dodatkowa głowica pomiarowa siły do 0,5 kN; komora temperaturowa w zakresie od - 80 °C do 260 °C; bezdotykowy ekstensometr videoXtens; dwa ekstensometry mechaniczne Badania wykonywane zgodnie z normami Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Młot do badania udarności HIT 50P Zwick/Roell 2011 Zakres pomiarowy od 0 do 50 J. Wyposażony w 13 wahadeł, wykonujący automatyczny pomiar pracy na udarowe pękniecie próbki, dodatkowo wahadło do pomiaru energii 25 J, w próbie Charpy'ego, wyposażone w czujnik piezoelektryczny. Pomiary mogą być realizowane w temperaturze otoczenia i w temperaturach do - 40 °C, magazynek termostatujący do próbek schłodzonych. Możliwość nacinania karbów A, B i C zgodnie z normami, z nacinarką karbu ZNO i urządzeniem do chłodzenia próbek Badania wykonywane zgodnie z normami Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Twardościomierz H 04.3106.01 Zwick/Roell 2011 Zakres obciążenia: 49, 122, 358, 980 N. Kulka o średnicy 5 mm Badania wykonywane zgodnie z normą Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Twardościomierz eHPE II Zwick/Roell 2011 Statyw pomiarowy.Możliwość pomiaru w skali A, C, D Badania wykonywane zgodnie z normą Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Maszyna wytrzymałościowa 1435 Zwick/Roell 1999 Komp. program sterujący: testXpert II; głowica 10 kN; siłownik 5 kN; ekstensometr długodrogowy Badania wg norm: PN EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-2, PN-EN ISO 527-3 Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot do badania udarności tworzyw sztucznych 5102.202 Zwick/Roell 2001 Do badania udarności metodami: wg Charpy'ego: wahadła 0,5 J; 2J ; 5 J; wg Izoda: wahadła 0,5 J; 2 J; 4 J. Wyświetlacz LCD, rozstaw między podporami 20-70 mm (met. Charpy'ego), długość wahadła 225 mm Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz IRHD 3105 digi test II Zwick/Roell 2009

Głowica pomiarowa wg IRHD typ N: siła nacisku 8,3 N; wgłębnik; kulka 2,5 mm; droga pom. 1,8 mm; zakres wskazań 30-100. Głowica pomiarowa Shore'a A: siła sprężyny 806 mN; siła nacisku 1000 g; ścięty stożek 35°; droga pomiarowa 2,5 mm; zakres wskazań 0-100 mm. Odczyt bezpośrednio z wyświetlacza LCD lub wydruk z drukarki

Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Analizator termomechaniczny DMA Q800 TA Instruments 2008 Zakres pracy: od 150°C do 600 °C. Zakres siły: od 0,0001 N do 18 N. Zakres częstotliwości: 0,01 Hz - 200 Hz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Maszyna wytrzymałościowa 3367 Instron 2005 Zakres obciążeń: od 0 do 30 kN. Dokładność pomiaru - 0,1%. Prędkość obciążania: od 0,01 do 500 mm/min Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Aparat do określania trwałości zmęczeniowej przy cyklicznym skręcaniu konstrukcja własna 2005 Płynna, bezstopniowa regulacja prędkości obciążania, kąta skręcenia oraz momentu skręcającego. Realizacja badań zmęczeniowych przy wymuszeniu odkształceniowym oraz naprężeniowym. Jednoczesna rejestracja momentu skręcającego i kąta skręcenia (pętle histerezy). Oznaczanie energii dyssypowanej podczas próby skręcania Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Maszyna wytrzymałościowa 1115 Instron 1973 Zakres siły ściskająco-rozciągającej: do 10 000 kG; zakres prędkości belki: od 0,05 do 50 cm/min; maksymalny zakres przesuwu belki: 1200 mm Badanie akredytowane relaksacji wg PN-ISO 3384:2002 metoda B, próbka badawcza w kształcie walca (p. 6.1.2) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do badań dynamicznych Wallace 1973 Amplituda odkształcenia: 0 - 30 mm Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do oznaczania ścieralności wg Schoppera Fritz Heckert 1983 Prędkość obrotowa bębna: 40 obr/min; siła dociskowa: 1000 g; średnica walca: 150 mm; długość walca: 560 mm Badanie akredytowane: PN-ISO 4649:2007 metoda A Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Fleksometr de Mattia Wallace bd. Częstotliwość odkształcania próbek: 5 Hz; maksymalna odległość między uchwytami: 75 mm; skok: 57 mm Badanie zgodnie z PN-ISO 132 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do oznaczania elastyczności Frank 1973 Zakres pomiarowy elastyczności: od 0 do 100 %; masa wahadła – 0,25 kg Badanie akredytowane/ wg PN-C-04255:1997 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do oznaczania temperatury kruchości Toyo seiki 1994 Temperatura testu: od 0 ºC do -65 ºC; prędkość uderzeniowa zderzaka: 1,97 m/s badanie akredytowane: PN-ISO 812:2015-12 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Przyrząd do oznaczania mrozoodporności Metallist 1976 Zakres pomiarowy: 0 - 10 mm; temperatura badania: od 23 ºC do -70 ºC Badanie wg PN-79/ C-04237.04 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Twardościomierz IRHD Zwick/Roell 2013 Zakres pomiarowy: 30 - 85 ºIRH; średnica kulki: 2,5 mm; siła obciążająca całkowita: 8,3 N Badanie akredytowane wg ISO 48:2010 (metoda mikro i normalna) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”