BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości reologicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Plastometr kapilarny Galaxy 1 Dynisco 2000 Wyposażony w zestaw obciążników Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr kapilarny CEAST SMART RHEO CEAST-Instron 2010 Wyposażony w zestaw kapilar o różnej średnicy i długości oraz czujnik PVT Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr obrotowy RheoStress RS6000 Haake 2010 Wyposażony w układ termostatowania Paeltiera i różnego rodzaju układy pomiarowe: stożek-płytka, płytka-płytka, cylinder-cylinder oraz stożek-płytka (jednorazowe do badania żelowania żywic chemoutwardzalnych) Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr z oscylującym rotorem Mon Tech 2012 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr oscylujący Rheometer 100S Monsanto bd. Zakres temperatury: od 145 ºC do 195 ºC Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Plastometr BMF-001 Zwick/Roell 2012 Zakres temp.: od 50 ºC do 450 ºC; kanał badawczy: średnica 9,55 mm, długość 170 mm; standardowe dysze wg DIN EN ISO 1133; tłok badawczy z talerzem obciążeniowym: średnica 9,48 mm, ciężar 325 g Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Reometr rotacyjny R/S+CPS typ stożek-płytka Brookfield 2011 Stożek pomiarowy, ultratermostat recyrkulacyjny PolyScience 9006; program Rheo 3000. Typowy zakres temp. pomiarów: od 20 ºC do 90 ºC ( możliwość zwiększenia zakresu) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Plastometr Aflow BMF-005 Zwick/Roell 2011 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Reomikser PolyLab QC Haake bd. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Plastometr Zwick bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Lepkościomierz Brookfielda bd. Przystawka wysokotemperaturowa Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Plastometr Aflow BMF-005 Zwick/Roell 2011 Zakres badawczy: obciążenia od 0,325 do 50 kg, zakres temperatury od 50 oC do 450 oC, Pomiar zgodny z normami: ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364, JIS K 7210 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Plastometr REO-100 Hydrapress bd. Pomiar temperatury: 30 - 300 oC. Obciążenia: 0,325, 2,16, 5, 10 kg Badania zgodnie z PN-EN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Plastometr Melt Flow tester typ 6941.000 CEAST 1999 Sterowanie za pomocą programu komputerowego lub bezpośrednio z klawiatury aparatu. Czytnik przesunięcia tloka (rozdzielczość 0,06 mm). Zakres temp. 100-400 ºC (dokładność 0,2 ºC).Obciążniki: 1,05 kg; 2,16; 3,8; 5 kg (2 szt.) Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Reometr AR 2000 TA Instrument 2004 Płytka (ø 8 mm, 25 mm, 40 mm); współosiowe walce; układ do równoległego skręcania ciał stałych; pomiary w zakresie temperatur 25-500 ºC;Pomiary reologiczne materiałów w trybie płynięcia i oscylacji program TA Reology Advantage Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Plastometr MP600 Tinius Olsen 2006 Ekstensometr PPDT-600 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Reometr AR 2000 EX TA Instruments bd.

Wyposażony w dwie opcjonalne geometrie pomiarowe (płytka – płytka oraz cylindry współosiowe) i precyzyjne układy grzewcze Peltiera umożliwiające wykonywanie pomiarów w zakresie od - 40 do 200 °C z bardzo krótkimi czasami stabilizacji. W konstrukcji aparatu zastosowano unikalne rozwiązanie łożyskowania silnika rotora (łożysko powietrzne oraz porowaty węgiel), a także unikalny optyczny system pomiaru prędkości obrotowej rotora. Konfiguracja aparatu gwarantuje wykonywanie szeregu pomiarów z wysoką precyzją, zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym, w bardzo szerokim zakresie częstotliwości i prędkości kątowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Lepkościomierz Mooneya MV 2000E Monsanto 1991 Zakres temperatury: od 30 ºC do 200 ºC; prędkość kątowa wirnika: 2,00 obr/min; zakres lepkości: 10, 25, 50, 100, 200 ML Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 289-1:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Wiskozymetr rotacyjny DV III Brookfield Engineering Labs. 1998 Układ płytka-stożek, komplet wrzecion pomiarowych, termostat. Program: Rheocalc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Lepkościomierz szybkoobrotowy I.C.I. bd. Układ płytka-stożek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów