BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości reologicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Plastometr obciążnikowy LMI 4004 Dynisco 2007 Badanie wg ISO 1133 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Plastometr MFI 450C2 Sciteq A/S 2008 Składa się z: elementu mierzącego temperaturę, systemu odcinającego, systemu obciążania, automatycznego systemu kontroli czasu Instytut Włókiennictwa
Plastometr D 4993 DE Dynisco 1998 Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Zestaw aparatury do badania lepkości kinematycznej ViscoClock Schott Geräte 2005 Głowica termostatująca (typ CC2-E prod. Huber) – zakres temperatur pracy: 25–200 °C; z wodą chłodzącą 20–200 °C; z cieczą chłodzącą 30–200 °C; stabilność temperatury (15l) w 70 °C – 0,02 K; czas pomiaru – do 999,99 s z rozdzielczością 0,1s; dokładność pomiaru ±0,01s/ ±1 cyfra, ale nie większa niż 0,1 %; powtarzalność pomiaru 95 %; zakres pomiarowy: od 0,35 do 10 000 mm²/s (cSt); typy rurek pomiarowych – DIN, ISO, ASTM; wiskozymetry Ubbelohde'a, mikro wiskozymetry Ubbelohde'a i Ostwalda. Kapilary Ubbelohde'a do pomiarów automatycznych, nr kapilar: 0a, śr.: 0,53 mm, K=0,005; I, śr.: 0,63 mm, K=0,01; 501 10/I, śr. 0,63 mm; 530 01/0a, śr. 0,53 mm Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Plastometr obciążnikowy Metalchem 1995 Zakres temperatury: 0÷599 °C Badania wg norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Lepkościomierz Brookfield bd. Zakres 1 mPas–6 mln mPas (minimalny osiągany za pomocą przystawki do niskich lepkości). Wyposażony w sondę temperaturową Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wiskozymetr kulkowy Höpplera BH bd. Aparat termostatowany, z możliwoscią pomiarów w zakresie temp. od -40 ºC do 165 ºC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wiskozymetr rotacyjny HB DV II CP Brookfield bd. Komplet wrzecion; komplet układów pomiarowych stożek – płytka Badania wykonywane wg normy PN-ISO 2555:1999 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz DV-II Brookfield bd. Współpracuje z komputerem i drukarką. Udostępnia dane pozwalające na wyznaczenie krzywych płynięcia lub lepkości. Z przystawką Helipath przydatną w przypadku próbki posiadającej dość zwartą konsystencję, dużą sprężystość i słabą przyczepność do powierzchni elementów pomiarowych (np. wrzecion) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz stożek/płytka DV-II Brookfield bd. Precyzyjna geometria typu stożek/płytka zapewniająca dużą dokładność pomiaru; niewielka objętość próbki (0,5–2 ml); wysokie wartości szybkości ścinania (400–1500 1/s); możliwość pomiaru bardzo niskich lepkości (od 0,1 cP); zakres temperatury: od 0 ºC do 100 ºC; możliwość współpracy z komputerem klasy PC (umożliwia gromadzenie danych z lepkościomierza i zapisywanie ich na dysk, druk oraz analizę zebranych danych) Pomiar zgodnie z normą ISO 2555:1989 i jej odpowiednikiem PN-92/C/89402 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz Höpplera Thermo Haake bd. Zakres pomiaru lepkości: 0,5–105 mPa·s (CP); zakres temp.: -20–120 ºC; powtarzalność 0,5 %; odtwarzalność 1 % Badania wg: DIN 53015; ISO 12058; PN-86/C-89408 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz specjalny stożek/płytka CAP 200 Brookfield bd. Zmienna prędkość obrotowa od 5 do 1000 obr/min; zakres temperatury pracy: od 50 ºC do 235 ºC; zintegrowana kontrola temperatury (płytka Peltier'a); zakres mierzonych lepkości od 0,04 Pa·s do 1500 Pa·s; zakres używanych prędkości ścinania od 20 1/s do 13 300 1/s,możliwość badania bardzo małej objętości próbki (poniżej 0,2 ml) Aparat spełnia wymagania norm ASTM D4287, ISO 2884 i BS 3900 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reometr HA DVII+CP Brookfield bd. Zakres pomiarowy lepkości: 3,3–1 966 000 mPa·s. Metoda pomiaru stożek-płytka. Urządzenie wyposażone w zewnętrzny termostat umożliwiający uzyskiwanie stałych temperatur pomiaru Badania wg: ISO 2555:1989; PN-92/C/89402 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Plastometr obciążnikowy 4106 Zwick 1991 Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Reometr kapilarny LCR 7001 Dynisco 2011 Zakres temp.: 40 – 430 °C; zestaw dysz; szybkości ścinania: od 0,1 s-1 do 100 000 s-1; nacisk tłoka 10 kN Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11443 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Lepkościomierz Syncho-Lectric Brookfield 1992 Zestaw wirników Badanie wg PN-ISO 2555:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Lepkościomierz Lauda 1994 Badanie wg PN-EN ISO 1628-2 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Reometr AR-G2 TA Instruments 2004 Wyposażony jest w innowacyjne łożysko magnetyczne zapewniające sztywność w kierunku pionowym (oprócz klasycznych łożysk powietrznych zapewniających osiową sztywność napędu). Rozwiązanie to pozwala na przykładanie (w trybie kontrolowanych naprężeń) lub wyznaczanie (w trybie kontrolowanych odkształceń) momentu na poziomie 3 nanonewtonów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Automatyczny analizator temperatury mięknienia metodą pierścień i kula RKA-5 Petrotest 2011 Zakres temp. od 5 ºC do 200 ºC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do pomiaru temperatury mięknienia Ceast HV3 Instron-Ceast 2013 Pomiar od temp. pokojowej do 300 ºC Badania zgodnie z normami: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego